Khung máy tính để bàn

Giới thiệu sản phẩm

Tên sản phẩm: Khung làm việc đơn loại để bàn

Phân loại sê-ri: Loại máy tính để bàn         mã lựa chọn: D

Loại dụng cụ: Loại chung                  mã lựa chọn: A

Số lượng trạm: trạm đơn           mã lựa chọn: 1

Đặc điểm cấu trúc: Tiêu chuẩn                  loại mã lựa chọn: S

Kích thước: Dài 420* rộng 485* cao 631,5 / dài 420* rộng 375* cao 631,5

Kích thước xi lanh: tùy chọn 32 63 80 100 125 các mẫu khác tham khảo dịch vụ khách hàng

Khuôn tối đa: 280* 260/280 *150

Thay đổi khuôn nhanh: được hỗ trợ

Công suất khoảng: thử nghiệm áp suất đơn 120 (theo chu kỳ thử nghiệm 30S)


Khung máy tính để bàn
Khung máy tính để bàn
Cần trợ giúp hoặc có câu hỏi?
Để biết thêm thông tin về công nghệ thử nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay