Tiếng Anh

Giấy chứng nhận danh dự

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, công ty đã đạt được chứng chỉ doanh nghiệp công nghệ cao, chứng chỉ ISO 9001, Doanh nghiệp đổi mới cải tiến khác biệt chuyên ngành của Thâm Quyến và đạt được một số Bản quyền và bằng sáng chế.

Honor Certificate
Bằng sáng chế
Certificate of Computer Software Copyright
Cần trợ giúp hoặc có câu hỏi?
Để biết thêm thông tin về công nghệ thử nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt.
Liên hệ với chúng tôi hôm nay