Khách hàng của chúng tôi

Hirays đã cung cấp thiết bị kiểm tra độ kín chất lượng cao cho Huawei, DJI, Xiaomi và các công ty thiết bị đeo thông minh khác, Toyota, BYD, Geely và các loại xe năng lượng mới khác công ty, cũng như hàng loạt thiết bị y tế công ty.

● Khách hàng của chúng tôi
Need help or have a question?
For more information about testing technologies, please contact us. Our expert will reply to you ASAP.
Contact Us Today